Sikker og rasjonell
Flesberg Elektrisitetsverk AS har som formål å sørge for en sikker og rasjonell drift av distribusjonsnettet i konsesjonsområdet Flesberg kommune.
Kundeweb

Gå inn på FEs kundeweb og finn informasjon om ditt abonnement. Du kan registrere målerstand, se på/skrive ut oversikt over dine fakturaer samt fakturakopier.

FE har endret betalingsbetingelser for gruppen "Avregning 6 ganger pr år" fra 30 dager til 20 dager etter fakturadato med virkning fra 1/1-2014.


Logg inn for måleravlesning og informasjon om ditt forbruk.

Aktuelt
Her kan du bestille eller si opp din nett-tilknytning.
Logg deg inn på FEs kundeweb, og registrer din målerstand. Jo oftere du registerer avlesning, jo mer riktig blir din strømfaktura.
FE feiret 75 års jubileum søndag 17. august 2014.


Flesberg Elektrisitetsverk AS
3623 Lampeland - Epost: firmapost@fe.no - Tlf: 32 76 07 00 Faks: 32 76 07 01 
Org. nummer: 982677386 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 00