Sikker og rasjonell
Flesberg Elektrisitetsverk AS har som formål å sørge for en sikker og rasjonell drift av distribusjonsnettet i konsesjonsområdet Flesberg kommune.
Kundeweb

Gå inn på FEs kundeweb og finn informasjon om ditt abonnement. Du kan registrere målerstand, se på/skrive ut oversikt over dine fakturaer samt fakturakopier.


Logg inn for måleravlesning og informasjon om ditt forbruk.

Aktuelt
Her kan du bestille eller si opp din nett-tilknytning.
Logg deg inn på FEs kundeweb, og registrer din målerstand. Jo oftere du registerer avlesning, jo mer riktig blir din strømfaktura.
Litt informasjon om hva vi jobber med i disse dager


Flesberg Elektrisitetsverk AS
3623 Lampeland - Epost: firmapost@fe.no - Tlf: 32 76 07 00 Faks: 32 76 07 01 
Org. nummer: 982677386 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 00