Nettvirksomheten

Flesberg Elektrisitetsverk AS har områdekonsesjon for distribusjon av kraft til kunder i Flesberg kommune. Tilknytningen til overliggende nett er i Pikerfoss og Vrenga kraftstasjoner. Hølseter kraftverk på Blefjell og Ramberg Microkraftverk i Svene mater direkte inn i FEs distribusjonsnett. Mulighet for gjensidig reserveforsyning finnes mellom Flesberg og Rollag. I tillegg drifter FE gatebelysningen på vegne av Flesberg kommune.

Brutto kraftomsetning i FEs nett var i 2016; 59.461.700 kWh, mens det i 2015 var 56.024.900 kWh.

FEs nett består av 210 nettstasjoner for nedtransformering fra høyspent til lavspent, 4 nettstasjoner (koblingsstasjoner) og 9 transformatorer med transformering til 1kV.

Ved utgangen av 2016 hadde FE 3984 nettkunder, det blir driftet 143 km høyspent luftledning, 78 km høyspent jordkabel, 264 km lavspent luftledning og 160 km lavspent jordkabel.

    Stolpe og stein


 
Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fe.no - Tlf: 32 76 07 00 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 00