Planlagte arbeider i 2017

FE prioriterer alltid å rette kjente feil i vårt nett. Deretter kommer diverse løpende vedlikehold for å bedre driftssikkerheten og kvaliteten på strømnettet. 

Da deler av strømnettet er fra 1950-1960 årene, kreves det løpende utskiftninger.

Lavspent
Hvert år byggers det om noen trafokretser fra blank ledning til EX, isolert ledning. EX er en langt mer driftssikker ledning enn blank ledning.

Fjernstyring av viktige bryterpunk
FE går igang med endel utskriftninger for å kunne starte med fjernstyring av enkelte viktige bryterpunkt i nettet. Slik fjernstyring vil gjøre at vi kan begrense og korte ned på enktelte uforutsette strømstans.

Utskiftning av høyspenlinje i Lyngdal
Høyspentlinja fra Tørje til Vassenden vil bli bygd om fra gammel blank line til ny belagt line.

Nordre Blefjell - strøm til etablert hytteområde
FE har mottatt henvendelse fra hytteeiere som ønsker strømtilknytning. Se Utbygging Nordre Blefjell for mer informasjon.

AMS
Det er planlagt oppstart med montering av hovedpunkter i løpet av 2. kvartal 2017. Utskiftning av målere håper vi å være i gang med i løpet av 3. kvartal 2017. Samtlige målere skal være byttet ut innen utgangen av 2018.

    olav chr sommer 256 386


 
Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fe.no - Tlf: 32 76 07 00 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 00