Status for utbyggingsområdet NORDRE BLE

 


For områdene Juvliseter og Skakktjernbekken sendte Flesberg Elektrisitetsverk AS ut ny forespørsel i april 2018 med svarfrist 31.7.2018 for å se interessen for disse to feltene samlet.

 

Det ble sendt ut 41 avtaler og pr. 10.6.2018 er det 8 signerte avtaler som er mottatt.

 

Flesberg Elektrisitetsverk AS håper at utbyggingen lar seg gjennomføre.

Beklager feilinformasjon som ble gitt på denne siden den 6.6.18.

 

 

 

Sist oppdatert den 10/6-2018 av Tommy Angell

 

 

 
Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fe.no - Tlf: 32 76 07 00 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 00