Samfunnsansvar

Flesberg Elektrisitetsverk AS ønsker å støtte opp om lokale tiltak som bidrar til trivsel og aktivitet i Flesberg Kommune. Dette dels gjennom bidrag til lag og foreninger med tilhold i kommunen.

FE har de siste årene investert store midler i utbyggingen av fiberoptisk nett i Flesberg. Dette er et ledd i en dugnad sammen med Flesberg kommune for å bidra til å løfte Flesberg kommunikasjonsmessig opp på minst samme nivå som innbyggerene i tettbebygde strøk nyter godt av. Ikke minst for ungdommen og fremtiden mener FE dette er viktig.

Det er for tiden inngått sponsoravtale med Flesberg Skytterlag samt gull-sponsoravtale med Svene IL. I tillegg har FE bidratt med en 100m gangbru, bygget av Blestølen og Omegn Turstiforening.
 
Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fe.no - Tlf: 32 76 07 00 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 00